Odmiana zatrudnienia a pułap zdolności kredytowej

Wobec panującej obecnie w naszym kraju relacji pomiędzy cenami mieszkań a średnimi zarobkami naszych rodaków mało dopuszczalne jest zakup mieszkania lub też domu bez wsparcia kredytowego, w postaci kredytu hipotecznego. Banki badają zdolność kredytową ludzi składających wnioski o kredyt, kierując się wielkością zarobków i wiekiem wnioskodawców.

Chociaż znaczącym aspektem, który ma prawo mieć znaczący wpływ na przyznanie kredytu hipotecznego jest odmiana zatrudnienia, jaka dane osoby posiadają – Trinity Finance. Instytucje finansowe najentuzjastyczniej udostępniają kredytów grupie osób, jakie zatrudnione są na umowę o prace na czas nieokreślony. Niezmiernie właściwą pozycję startowa mają szczególnie osoby zaangażowane w tak nazywanym sektorze publicznym, a wobec tego urzędnicy państwowi, pracobiorcy administracji lub służby mundurowe. Jeśli okaże się, że dana osoba jest zatrudniona na czas oznaczony, banki sprawdzają długość danej umowy oraz staż pracy danej osoby ubiegającej się o kredyt w danej firmie.

Niekiedy banki żądają też od obecnego pracodawcy, by dostarczył list intencyjnym, w jakim zobowiąże się do rozciągłości umowy z danym pracownikiem na następny okres czasu. Najgorzej oceniani są, jako ewentualni kredytobiorcy w segmencie kredytów hipotecznych drobni przedsiębiorcy, inaczej tacy, jacy nie zatrudniają jakichkolwiek pracowników – tym postaciom najtrudniej jest uzyskać kredyt hipoteczny, nawet trudniej aniżeli tym, którzy zatrudnieni są na umowy-zlecenia lub również na umowy o dzieło.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić