Attuario: prowadzone profesjonalnie biuro aktuarialno – finansowe, prowadzone według nowatorskich zasad

Attuario to rzetelne biuro aktuarialno – finansowe, prowadzone nowocześnie. Jest ono reprezentowane przez licencjonowanych aktuariuszy, ze sporym doświadczeniem w swojej branży. W rezultacie, każdy klient ma zapewniony szybki, łatwy i wykonany w niestresujących warunkach etap wyceny finansów i aktuarialnej. Uwzględniając poczucie komfortu klientów, wszystko przebiega przez e mail.

Nie jest istotne, w jakim mieście klient pracuje, gdyż usługi aktuarialne wykonane dla niego będą zdalnie, w niedługim odcinku czasu. Na każdym etapie wyliczenia można spodziewać się rozsądnych wskazówek po stronie pracowników biura. Finansowy zakres funkcjonowania firmy opiera się na wycenianiu rezerw na fundusze pracownicze. W tym przypadku wycena aktuarialna może odwoływać się do zakładów ubezpieczeń. W zakresie kolejnym, finansowym wycena z kolei dotyczy: przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych, a także utworzenia analiz elementów Pracowniczego Planu Kapitałowego. Może to być też wycena instrumentów pieniężnych w skorygowanej cenie nabycia.

Obsługa w biurze przystosowana jest do potrzeb klientów, czyli mają świadomość oni, że może przynieść im ona dużo korzystnych rozwiązań. Na ukończenie każdy klient otrzymuje obszerny raport finansowy, w jakim poszczególne informacje zostały sprawdzone. Jeśli ktoś tego wymaga, to może także oczekiwać na spersonalizowane konsultacje. W efekcie będzie lepiej zorientowany w tym, w jaki sposób rozporządzać na co dzień własnym przedsiębiorstwem. Wycena usług pozostaje otwarta, zależnie od faktu, czego będzie potrzebować dany przedsiębiorca.

Dla klientów mogą zostać wystosowane kalkulacje: rezerw na świadczenia pracownicze, przedsiębiorstw, rezerw na koszty z uwagi na naprawy gwarancyjne, narzędzi finansowania w poprawionej cenie nabywania, marki i znaku towarowego, wartości niematerialnych i prawnych. Specjaliści mogą też zajmować się opracowaniem modelu finansowania na potrzeby dowolnych projektów.

+Artykuł Sponsorowany+

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić