Hem | Om oss | Information om Behandlingar | Boka | FAQ | Kontakt |   English Deutch Svenska Polski
 


Call a Dentist - Allmänna villkor och Sekretess

Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan dig (Patient) och Medica Travel & Consulting (Medica Travel). Genom att göra en förfrågan eller boka en konsultation, behandling eller operation med någon av de kliniker och sjukhus vi samarbetar med, bekräftar du samtidigt att du har läst och förstått dessa allmänna villkor och du samtycker till dessa villkor.

Medica Travel
Medica Travel är ett Polskt förmedlingsföretag som förmedlar och organiserar, kostnadsbesparande medicinska resor till Polen. Vi har lång erfarenhet att ta emot patienter ifrån hela Europa som söker prisvärda och högkvalitativa behandlingar i Polen. Vi erbjuder alla former av medicinska behandlingar, från tandläkare till invasiv kirurgi.

Calladentist.pl ägs och drivs av det polskregistrerade företaget Medica Travel & Consulting med registreringsnummer 220-21-60-50 och momsregistrerings-nummer 584-25-85-162.

Företagsuppgifter:
Medica Travel & Consulting
Jörgen Petersen
Msciwoja II 5
80-384 Gdansk
Polen

Informationen på denna webbsida
Hemsidan calladentist.pl skapades för att marknadsföra tandläkarbehandlingar i i Gdansk, Polen. Denna hemsida erbjuder allmän information och är fritt för användaren att nyttja. Om användaren inte samtycker till allmänna villkor på denna hemsida, skall omedelbart sluta använda denna hemsida.

Denna hemsida tillhandahålls av Medica Travel i ett ”befintligt skick”. Medica Travel göra inga utfästelser eller ger inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått gällande drift, webbplatsens innehåll, information, material eller produkter som ingår på denna webbplats. Denna webbplats är till för allmän information och är inte avsedd att ge Patient någon som helst personlig eller fackmässig råd. Informationen på denna webbplats är ingen ersättning för en personlig konsultation med en läkare, kirurg eller tandläkare.

Alla priser som presenteras webbsidan är endast ungefärliga priser: Patient kommer att få exakt pris för behandling på plats hos tandläkarens klinik i Gdansk. alternativt i offert och bokningsbekräftelse när läkare, kirurg eller tandläkare gjort en bedömning på grundval av den medicinska information och bilder som har skickats in av Patienten.

Länkar till andra webbplatser
Som en del av vår service, länkar vi till hemsidor som vi inte kan kontrollera. Dessa externa länkar är till för att underlätta för dig som Patient. Medica Travel är inte ansvarig för integritetsskyddet eller innehållet på dessa sidor. Vi råder dig att läsa information om sekretess, då andras kan skilja sig ifrån vår. Vänligen notera att när du klickar på någon av de externa länkarna kommer du till en annan webbsida.

Sekretess
All information och bilder som du skickar till oss, behandlas personligt och med hög sekretess. All information behandlas i enlighet av Polsk lag (lag om tystandsplikt 29.08.2006). Vi kommer att förmedla dina personliga och medicinska data endast till de läkare, tandläkare, kliniker, sjukhus som är direkt involverade i din förfrågan. All personlig identifierbar data du ger oss, behandlas med största försiktighet och säkerhet både online och offline. Vi varken säljer, hyr eller lånar ut personlig data till tredje part.

Personuppgifter
På hemsidan finnes en rad möjligheter att fylla i frågeformulär. Informationen som samlas in används endast för att vi skall kunna svara på din förfrågan. Genom att skicka medicinsk data och i en del fall bilder till Medica Travel, ger du ditt medgivande att informationen får användas av aktuell läkare eller tandläkare. Dina kontaktuppgifter och medicinsk data kan också komma användas av läkare eller tandläkare för att komma i direktkontakt med dig om något är oklart. Läkarens- kirurgens- eller tandläkarens svar meddelas till Patient i form av e-mail.

Medical Travel’s service

  • Vi samlar in och översätter en Patients medicinska journal samt annan medicinskt material och förmedlar detta till klinik eller sjukhus. (I vissa fall kan en avgift för översättning av certifierad översättare tillkomma).
  • Vi vidarebefordrar alla förfrågningar eller frågor som Patient kan ha till tandläkare och doktor.
  • Vi bokar hotell, tester och behandlingar för våra Patienter.
  • Vi har svensktalande personal tillgänglig dygnet runt per telefon och på plats i Gdansk.
  • Assistans på plats under vistelsen (Gdansk).
  • Vi ordnar med transfer mellan flygplats, färja, hotell och klinik/sjukhus.
  • Vi följer upp Patientens behandling/operation genom att vidarebefordra eventuella frågor till aktuell läkare, kirurg eller tandläkare efter det att Patienten kommit tillbaks till Sverige.

Kostnader för Medica Travel’s service

  • Medica Travel’s service inkluderas i priset för förmedlad behandling/operation.
  • Alla kostnader rörande efterfrågad behandling specificeras i offert och bokningsbekräftelse.
  • Patient som bokar sin behandling i Gdansk boka fri transfer mellan flygplats, hotell och klinik/hotell (Patienten har möjlighet att fritt ta med sig maximalt en anhörig).

Förfrågan, bokning av behandling och bokningsbekräftelse
Läkaren, kirurgen eller tandläkare behöver veta en Patients hälsostatus för att veta om Patienten är lämplig för en önskad behandling. Patienten skall lämna, om nödvändigt, tidigare testresultat (röntgen, EKG mm.) hälsodeklaration alternativt övrig information på inrådan av Medica Travel.

Läkare, kirurgen eller tandläkaren har rätt att diskvalificera eller stoppa en behandling utan återbetalningskrav om Patient inte är medicinskt lämplig för aktuell behandling eller om Patient inte erlagt full betalning. Läkare, kirurgen eller tandläkaren kan också skjuta fram Patients behandling till ett senare datum om något negativt upptäcks under konsultationen/undersökningen som läkare eller tandläkare inte tidigare haft kännedom om och där den nya informationen kan påverka planerad behandling negativt eller att Patienten utsätts för en större risk med vetskap om den nya informationen. Medica Travel kan inte hållas ansvarig om en Patient är vägrad behandling under sådana omständigheter och Patient kan inte yrka på ersättning för kostnader som Patient har haft (ex. resor, boende mm). Patienten kan komplettera med ytterliggare medicinsk information, tester och boka behandling vid ett senare datum.

Offert
När kliniken eller sjukhuset har erhållit all behövlig medicinsk information, bilder och tester från Patient, görs en preliminär bedömning av läkare, tandläkare eller kirurg.  När den preliminära bedömningen är klar, kommer Medica Travel skicka Patienten en offert som anger vilken klinik eller sjukhus behandlingen kommer att ske, namnet på behandlande läkare/tandläkare/kirurg, läkarens/tandläkarens, kirurgens kvalifikationer, behandlingens omfattning, pris, betalningsinformation, rekommendation på resa och hotell, väntetider mm.

Eftersom alla besök hos klinik och sjukhus måste bokas i förväg måste Patienten informera Medica Travel angående ankomst- och avgångstid i förväg och få en bokningsbekräftelse ifrån Medica Travel innan Patienten kan boka resa och boende. Medica Travel hjälper till att hitta resalternativ och hotell.

Bokningsbekräftelse
Om Patienten är kvalificerad för en medicinsk behandling och resor och boende är ordnad, skickar Medica Travel en bokningsbekräftelse per e-mail.  Bokningsbekräftelsen innehåller följande information: Behandling, behandlingens omfattning, schema, priser och en specifikation på vad som ingår i priserna, betalningsmetod, hur det fungerar på plats, hur patienten skall förbereda sig före planerad behandling. Priset på behandling kan ändras om något dyker upp under konsultationen med läkare eller tandläkaren som tidigare inte har varit känd. Patienten kan alltid ändra omfattningen på behandling under konsultationen. Läkaren kommer att ge dig en behandlingsplan och förklara alla kostnader innan behandling påbörjas. (Tandläkaren lämnar alltid en skriftlig behandlingsplan).

Avbeställning av bokad behandling
Om regler för avbeställning inte är specificerad på bokningsbekräftelsen, kan Patient när som helst boka av tiden för behandlingen eller operationen utan extra kostnad. Kostnad för utförda tester, diagnos, konsultation mm. betalas av Patient.

Betalning
Alla behandlingar betalas direkt till kliniken eller sjukhuset innan, under eller efter behandling. Information om betalning och klinikens, sjukhusets villkor är specificerad i offerten och i bokningsbekräftelsen.

Betalning för resor och boende betalas separat till varje leverantör i enlighet till deras allmänna villkor.

Vård som utförs av klinik eller sjukhus
Förmedlad klinik eller sjukhus har alltid det fulla medicinska ansvaret för Patienten. Medica Travel är inte ansvarig för någon som helst skada eller komplikation hos Patient som kan uppstå vid eller efter en behandling hos vårdgivaren. Den medicinska kontakten är direkt mellan Patienten och läkare, tandläkare och kliniken/sjukhuset. Medica Travel är inte ansvarig för det som läkare, tandläkare eller övrig vårdpersonal utför. Kliniken eller Sjukhuset ansvarar även för information om klinikens garantiåtagande och uppföljning efter behandling. Avtal mellan Patient och Medica Travel gäller endast för förmedling av medicinska- och logistiska tjänster som finns specificerad under punkten ”Medical Travel’s service” ovan.

Patientens ansvar
Patienten är ansvarig för att lämna korrekt och giltig medicinsk information till kliniken eller sjukhuset. Det finns alltid en risk med alla typer av behandlingar, även om den är liten. Tandläkaren, läkaren eller kirurgen informerar alltid under konsultationen vilka specifika risker som involverad för aktuell behandling. Det är Patients eget ansvar att ta till sig informationen om risker och att förstå den.

 


   
   
Basundersökning tandläkare Gratis
Tandstensborttagning + Airflow + Flourskydd 280
   
Lagning av hål  
Liten fyllning 180
Mediumstor fyllnig 200
Stor fyllning 220
Lokalbedövning 40
   
Rotbehandlingar  
Rotfyllning (1 kanal) 380-500
Rotfyllning (2 kanaler) 500-620
Rotfyllning (3 kanaler) 700-900
Upprensning per kanal 120-180
   
Kirurgi  
Tandutdragning - tand med en rot 220
Tandutdragning av retinerad tand 490
   
Implantatbehandlingar  
Implantatskruv inkl. operation (pris beroende på implantat system) 2500-3500
Porslinskrona inkl. distans 2500-3500
Implantatstödd täckprotes för två implantat inkl. prefabricerade tänder (implantat ingår ej i priset) 5300
Implantatstödd täckprotes för fyra implantat inkl. prefabricerade tänder (implantat ingår ej i priset) 8300
Benaugmentation 2000-2500
Sinus Lyft 3000-4500
   
Kronor och tandbryggor  
MK-Krona (porslinskrona med kobolt-chrom kärna) 850
Porslinskrona guld (porslinskrona med guld kärna) 1600
Zirkoniumkrona 1600
Inlay/Onlay porslin 1200
Inlay/Onlay komposit 600
Porslinsfasader E.max 1700
Rotpost/Pelare 400
Night Guard - Bettskena 450
NTI 450
Munskydd (sport) 420
   
Proteser  
Protes (Akryl) per käke 2000
Partiell protes (Akryl) 1200
Protes med metallskelett 2000
Estetisk protes 4500
   
Övrigt  
Lasertandblekning Beyond 750
Zoom-blekning 1300
Reparation av protes 100-1000
   
Priser i Polska zlotychs. Priset kan variera mellan klinikerna.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
  Medica Travel Copyright 2016 © | Allmänna villkor och Sekretess |