Home | Über Uns | Behandlungen | Artztermin Online buchen | FAQ | Kontakt |   English Deutch Svenska Polski
 


Call a Dentist - Allmänna villkor och Sekretess

Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan dig (Patient) och Medica Travel & Consulting (Medica Travel). Genom att göra en förfrågan eller boka en konsultation, behandling eller operation med någon av de kliniker och sjukhus vi samarbetar med, bekräftar du samtidigt att du har läst och förstått dessa allmänna villkor och du samtycker till dessa villkor.

Medica Travel
Medica Travel är ett Polskt förmedlingsföretag som organiserar, kostnadsbesparande medicinska resor till Polen. Vi har lång erfarenhet att ta emot patienter ifrån hela Europa som söker prisvärda och högkvalitativa behandlingar i Polen. Vi erbjuder alla former av medicinska behandlingar, från tandläkare till invasiv kirurgi.

Calladentist.pl ägs och drivs av det polskregistrerade företaget Medica Travel & Consulting med registreringsnummer 220-21-60-50 och momsregistreringsnummer 584-25-85-162.

Företagsuppgifter:
Medica Travel & Consulting
Jörgen Petersen
Msciwoja II 5
80-384 Gdansk
Polen

Informationen på denna webbsida
Hemsidan calladentist.pl skapades för att marknadsföra tandläkarbehandlingar i i Gdansk, Polen. Denna hemsida erbjuder allmän information och är fritt för användaren att nyttja. Om användaren inte samtycker till allmänna villkor på denna hemsida, skall omedelbart sluta använda denna hemsida.

Denna hemsida tillhandahålls av Medica Travel i ett ”befintligt skick”. Medica Travel göra inga utfästelser eller ger inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått gällande drift, webbplatsens innehåll, information, material eller produkter som ingår på denna webbplats. Denna webbplats är till för allmän information och är inte avsedd att ge Patient någon som helst personlig eller fackmässig råd. Informationen på denna webbplats är ingen ersättning för en personlig konsultation med en läkare, kirurg eller tandläkare.

Alla priser som presenteras webbsidan är endast ungefärliga priser: Patient kommer att få exakt pris för behandling på plats hos tandläkarens klinik i Gdansk. alternativt i offert och bokningsbekräftelse när läkare, kirurg eller tandläkare gjort en bedömning på grundval av den medicinska information och bilder som har skickats in av Patienten.

Länkar till andra webbplatser
Som en del av vår service, länkar vi till hemsidor som vi inte kan kontrollera. Dessa externa länkar är till för att underlätta för dig som Patient. Medica Travel är inte ansvarig för integritetsskyddet eller innehållet på dessa sidor. Vi råder dig att läsa information om sekretess, då andras kan skilja sig ifrån vår. Vänligen notera att när du klickar på någon av de externa länkarna kommer du till en annan webbsida.

Sekretess
All information och bilder som du skickar till oss, behandlas personligt och med hög sekretess. All information behandlas i enlighet av Polsk lag (lag om tystandsplikt 29.08.2006). Vi kommer att förmedla dina personliga och medicinska data endast till de läkare, tandläkare, kliniker, sjukhus som är direkt involverade i din förfrågan. All personlig identifierbar data du ger oss, behandlas med största försiktighet och säkerhet både online och offline. Vi varken säljer, hyr eller lånar ut personlig data till tredje part.

Personuppgifter
På hemsidan finnes en rad möjligheter att fylla i frågeformulär. Informationen som samlas in används endast för att vi skall kunna svara på din förfrågan. Genom att skicka medicinsk data och i en del fall bilder till Medica Travel, ger du ditt medgivande att informationen får användas av aktuell läkare eller tandläkare. Dina kontaktuppgifter och medicinsk data kan också komma användas av läkare eller tandläkare för att komma i direktkontakt med dig om något är oklart. Läkarens- kirurgens- eller tandläkarens svar meddelas till Patient i form av e-mail.

Medical Travel’s service

  • Vi samlar in och översätter en Patients medicinska journal samt annan medicinskt material och förmedlar detta till klinik eller sjukhus. (I vissa fall kan en avgift för översättning av certifierad översättare tillkomma).
  • Vi vidarebefordrar alla förfrågningar eller frågor som Patient kan ha till tandläkare och doktor.
  • Vi bokar hotell, tester och behandlingar för våra Patienter.
  • Vi har svensktalande personal tillgänglig dygnet runt per telefon och på plats i Gdansk.
  • Assistans på plats under vistelsen (Gdansk).
  • Vi ordnar med transfer mellan flygplats, färja, hotell och klinik/sjukhus.
  • Vi följer upp Patientens behandling/operation genom att vidarebefordra eventuella frågor till aktuell läkare, kirurg eller tandläkare efter det att Patienten kommit tillbaks till Sverige.

Kostnader för Medica Travel’s service

  • Medica Travel’s service inkluderas i priset för förmedlad behandling/operation.
  • Alla kostnader rörande efterfrågad behandling specificeras i offert och bokningsbekräftelse.
  • Patient som bokar sin behandling i Gdansk boka fri transfer mellan flygplats, hotell och klinik/hotell (Patienten har möjlighet att fritt ta med sig maximalt en anhörig).

Förfrågan, bokning av behandling och bokningsbekräftelse
Läkaren, kirurgen eller tandläkare behöver veta en Patients hälsostatus för att veta om Patienten är lämplig för en önskad behandling. Patienten skall lämna, om nödvändigt, tidigare testresultat (röntgen, EKG mm.) hälsodeklaration alternativt övrig information på inrådan av Medica Travel.

Läkare, kirurgen eller tandläkaren har rätt att diskvalificera eller stoppa en behandling utan återbetalningskrav om Patient inte är medicinskt lämplig för aktuell behandling eller om Patient inte erlagt full betalning. Läkare, kirurgen eller tandläkaren kan också skjuta fram Patients behandling till ett senare datum om något negativt upptäcks under konsultationen/undersökningen som läkare eller tandläkare inte tidigare haft kännedom om och där den nya informationen kan påverka planerad behandling negativt eller att Patienten utsätts för en större risk med vetskap om den nya informationen. Medica Travel kan inte hållas ansvarig om en Patient är vägrad behandling under sådana omständigheter och Patient kan inte yrka på ersättning för kostnader som Patient har haft (ex. resor, boende mm). Patienten kan komplettera med ytterliggare medicinsk information, tester och boka behandling vid ett senare datum.

Offert
När kliniken eller sjukhuset har erhållit all behövlig medicinsk information, bilder och tester från Patient, görs en preliminär bedömning av läkare, tandläkare eller kirurg.  När den preliminära bedömningen är klar, kommer Medica Travel skicka Patienten en offert som anger vilken klinik eller sjukhus behandlingen kommer att ske, namnet på behandlande läkare/tandläkare/kirurg, läkarens/tandläkarens, kirurgens kvalifikationer, behandlingens omfattning, pris, betalningsinformation, rekommendation på resa och hotell, väntetider mm.

Eftersom alla besök hos klinik och sjukhus måste bokas i förväg måste Patienten informera Medica Travel angående ankomst- och avgångstid i förväg och få en bokningsbekräftelse ifrån Medica Travel innan Patienten kan boka resa och boende. Medica Travel hjälper till att hitta resalternativ och hotell.

Bokningsbekräftelse
Om Patienten är kvalificerad för en medicinsk behandling och resor och boende är ordnad, skickar Medica Travel en bokningsbekräftelse per e-mail.  Bokningsbekräftelsen innehåller följande information: Behandling, behandlingens omfattning, schema, priser och en specifikation på vad som ingår i priserna, betalningsmetod, hur det fungerar på plats, hur patienten skall förbereda sig före planerad behandling. Priset på behandling kan ändras om något dyker upp under konsultationen med läkare eller tandläkaren som tidigare inte har varit känd. Patienten kan alltid ändra omfattningen på behandling under konsultationen. Läkaren kommer att ge dig en behandlingsplan och förklara alla kostnader innan behandling påbörjas. (Tandläkaren lämnar alltid en skriftlig behandlingsplan).

Avbeställning av bokad behandling
Om regler för avbeställning inte är specificerad på bokningsbekräftelsen, kan Patient när som helst boka av tiden för behandlingen eller operationen utan extra kostnad. Kostnad för utförda tester, diagnos, konsultation mm. betalas av Patient.

Betalning
Alla behandlingar betalas direkt till kliniken eller sjukhuset innan, under eller efter behandling. Information om betalning och klinikens, sjukhusets villkor är specificerad i offerten och i bokningsbekräftelsen.

Betalning för resor och boende betalas separat till varje leverantör i enlighet till deras allmänna villkor.

Vård som utförs av klinik eller sjukhus
Förmedlad klinik eller sjukhus har alltid det fulla medicinska ansvaret för Patienten. Medica Travel är inte ansvarig för någon som helst skada eller komplikation hos Patient som kan uppstå vid eller efter en behandling hos denne. Den medicinska kontakten är direkt mellan Patienten och läkare, tandläkare och kliniken/sjukhuset. Medica Travel är inte ansvarig för det som läkare, tandläkare eller övrig vårdpersonal utför. Kliniken eller Sjukhuset ansvarar även för information om klinikens garantiåtagande och uppföljning efter behandling. Avtal mellan Patient och Medica Travel gäller endast för förmedling av medicinska- och logistiska tjänster som finns specificerad under punkten ”Medical Travel’s service” ovan.

Patientens ansvar
Patienten är ansvarig för att lämna korrekt och giltig medicinsk information till kliniken eller sjukhuset. Det finns alltid en risk med alla typer av behandlingar, även om den är liten. Tandläkaren, läkaren eller kirurgen informerar alltid under konsultationen vilka specifika risker som involverad för aktuell behandling. Det är Patients eget ansvar att ta till sig informationen om risker och att förstå den.

 


   
   
Beratung Medica Travel-Patienten 0
Zahnsteinentfernung Sandstrahlung + Fluorisierung 280
   
Füllungen  
Kleine Füllung 180
Mittelgroße Füllung 200
Große Füllung 220
Örtliche Betäubung 40
   
Wurzelkanalbehandlung  
Wurzelkanalbehandlung (Zahn mit 1 Wurzelkanal) 380-500
Wurzelkanalbehandlung (Zahn mit 2 Wurzelkanälen) 500-620
Wurzelkanalbehandlung (Zahn mit 3 Wurzelkanälen) 700-900
   
Chirurgie  
Zahnentfernung (Zahnextraktion) 220-490
   
Zahnimplantate  
Zahnimplantat (Nobel Biocare, Schweden, Astra, 3i, TriLogic) 2500-3500
Implantat – Aufbauelement mit Krone 2500-3500
Overdentures Zahnprothesen (2 Implantate) 5300
Overdentures Zahnprothesen (4 Implantate) 8300
Knochen-Augmentation 2000-2500
Sinuslift 3000-4500
   
Kronen und Brücken  
Porzellankrone auf Edelmetalllegierung 850
Porzellankrone mit Goldlegierung 1600
Porzellankrone auf Zirkoniumoxid 1600
Inlay/Onlay Keramik 1200
Inlay/Onlay Komposit 600
Verblendschale aus Porzellan – ''Veneer'' E.max 1600
Rotpost 400
Night Guard - Bissschiene 450
NTI 450
Mundschutz (Sport) 200
   
Prothesen  
Totalprothese (pro Kiefer) 2000
Teilprothese (pro Kiefer) 1200
Modellgussprothese (pro Kiefer) 2000
   
Übriges  
Zahnaufhellung – Beyond 750
Zahnaufhellung – Zoom 1300
Reparatur der Prothese 100-1000
   
Preise in polnischer Währung. Die Preise können sich je nach Klinik untscheiden.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
  Medica Travel Copyright 2016 © | Impressum |